Ga naar de inhoud Ga naar de zoek functie

Reinigen straatkolken

Bij een slechte afvoer volstaat het soms om alleen de straatkolken (putjes in de goot) te reinigen met behulp van een soort grote stofzuiger. Rio-link reinigt de straatkolken sowieso op geregelde tijdstippen. Waar nodig kondigen wij de werken vooraf aan door het plaatsen van tijdelijke verbodsborden (niet parkeren) in de betrokken straten. Onze reinigingswagen moet op dat moment immers onbelemmerde toegang hebben tot de straatkolken.

 

>> Planning reinigingsbeurten straatkolken 2017 (pdf) (kan door weersomstandigheden iets afwijken)

 

Wat kan u zelf doen?

Volgens het algemeen politiereglement wordt van elke bewoner verwacht dat hij het stukje trottoir, wegberm, fietspad en goot voor zijn deur schoon houdt. Zorg ervoor dat de afwatering naar de riolering of gracht altijd vrij blijft. Veeg het verzamelde vuil van het trottoir niet in de straatgoot of riolering maar deponeer het bij het huisvuil.

Is de straatkolk voor uw deur verstopt? Neem dan contact met ons en wij zorgen ervoor dat ze snel gereinigd wordt.

 

>> Ga naar het meldingsformulier