Ga naar de inhoud Ga naar de zoek functie

Onderhoud baangrachten

Grachten vervullen een belangrijke rol in de waterhuishouding. Voor een goede berging en doorstroming van het water is regelmatig onderhoud belangrijk. Rio-link hanteert een jaarplanning voor de ruiming van baangrachten. Slib en ander vuil dat de doorstroming hindert, worden dan verwijderd.

 

Grachten die grenzen aan natuurgebied worden omwille van hun ecologische waarde gereinigd in de minst kwetsbare periode. Zo storen we hun specifieke plantengroei en amfibieën niet.

 

>> Planning ruimen baangrachten 2017 (pdf) (kan door weersomstandigheden iets afwijken)

 

Wat kan u zelf doen?

Overhangende beplanting vanuit privé-tuinen maakt het vaak erg moeilijk om de grachten efficiënt te ruimen. Zorg ervoor dat u tijdig het nodige snoeiwerk verricht zodat de gracht machinaal kan gereinigd worden.

 

Wees ook alert voor een correcte inbuizing van de gracht indien u dit zou willen uitvoeren. Dit moet gebeuren volgens de geldende normen of richtlijnen. Op die manier zijn alle inwoners beter beschermd tegen mogelijke wateroverlast.