Ga naar de inhoud Ga naar de zoek functie

Nieuws

Ruiming sifons Asiadok


Eén van de grote collectoren van de stad Antwerpen loopt vanaf het stadspark via de IJzerlaan naar het Eilandje. Deze bestaat uit 2 gemetste gewelven die via sifons onder het Asiadok en het Siberiadok doorvoeren, richting de Schelde.

Vroeger werd al het water daar geloosd in de Schelde; sinds een 15-tal jaar wordt het afvalwater vanaf de Siberiabrug verpompt naar de collector onder de Scheldekaaien en komt er enkel nog overstortwater (bij zware regen) in de Schelde terecht.

 

Deze sifons zijn ongeveer 100 jaar oud en in de loop der tijd sterk aangeslibd. Samen met onze raamcontractant, VDV Cleaning, zocht rio-link naar een manier om de sifons te kunnen ruimen en inspecteren. De sifons zijn niet enkel erg diep gelegen, ook het risico op giftige dampen en uitglijden door het aanwezige slib is reëel. Gezien het gevaarlijke werk, zijn er dan ook strikte veiligheidsrichtlijnen. Zo zijn alle medewerkers uitgerust met perslucht, valbeveiliging en detectie-apparatuur en is er ook een permanente veiligheidswacht georganiseerd, zowel bovengronds als ondergronds.

 

Intussen is een groot deel van de kokers geruimd en is ook het slib uit de sifons grotendeels verwijderd. Ondanks hun ouderdom blijken de kokers zelf nog in opmerkelijk goede staat te zijn. Hier kan u een foto bekijken.

gepubliceerd op: 2017-03-01