Regenwater

Letterlijk een geschenk uit de hemel: regenwater. Kijk maar eens naar de vele voordelen:

 • U bespaart op uw drinkwaterfactuur en milieuheffing.

 • U laat waardevolle grondwaterreserves onaangeroerd.

 • U gebruikt minder wasmiddel, want regenwater is doorgaans zachter dan leidingwater. Dat is goed voor het milieu én voor uw portemonnee.

 • U zit zo goed als nooit zonder: jaarlijks is er na verdamping zo’n 750 liter per m² beschikbaar.

Waarvoor kunt u regenwater gebruiken?

Gebruik met een gerust hart regenwater om uw:

 • toilet door te spoelen
 • tuin te besproeien
 • terras te schuren
 • vloer te dweilen
 • wasmachine erop aan te sluiten
 • auto te wassen

Waarvoor kunt u regenwater niet gebruiken?

Regenwater is niet geschikt voor consumptie, persoonlijke hygiëne en de afwas. Hoe dat komt? Regenwater wordt niet gecontroleerd zoals leidingwater. En de kwaliteit is daarom niet gegarandeerd. Bovendien kan die kwaliteit sterk schommelen volgens de seizoenen.

Regenwatersysteem installeren

Voor u uw regenwater kunt gebruiken, moet u een opvangsysteem installeren. Daarbij gaat u als volgt te werk:

 • Voorzie voor een goed functionerend regenwatersysteem het best een voorraadtank van minstens 5000 liter, een elektrische pomp met keerklep op de zuigleiding om terugvloei naar de tank te beletten, een onderhoudsvriendelijke filter en een leidingenstelsel naar de aftappunten.
 • Vermeld bij elk aftappunt dat het water niet drinkbaar is.
 • Gebruik een voor regenwater geschikte pomp en kunststofbuizen om het regenwater in uw woning te verdelen. Want het zachte en zure regenwater tast metalen leidingen aan.
 • Maak zeker geen koppeling of tijdelijke verbinding tussen de regenwater- en drinkwaterleidingen. Anders dreigen de bacteriën en verontreinigingen in het regenwater uw drinkwater te besmetten. Dat verbod staat trouwens in de technische reglementering waaraan iedere klant zich moet houden. Hoe u dat in de praktijk aanpakt? Voorzie een systeem met twee aparte voedingsleidingen of met één voedingsleiding en een bijvoeding.

Doe inspiratie op in het repertorium met lijsten van goedgekeurde installaties van Belgaqua, de Belgische Federatie voor de Watersector.

Leidingwater toevoegen aan uw regenwater

Dreigt uw regenwaterput door een periode van lange droogte leeg te raken? Dan kunt u toch regenwater blijven gebruiken door er leidingwater aan toe te voegen.

Dat doet u op een van deze manieren:

Schakel om door middel van een dubbel waterleidingnet

Leg een afzonderlijke regen- én drinkwaterleiding naar alle plaatsen waar u een toestel wilt aansluiten op regenwater. Is er regenwater te weinig? Dan schakelt u de toestellen manueel om.

Opgelet: na stilstand en na overschakeling moet u de leidingen van het toestel grondig spoelen en zo nodig reinigen. Bovendien is dit systeem duurder omdat u een dubbel net moet aanleggen.

Schakel om door middel van de aanzuigleiding

Controleer zelf regelmatig het niveau van uw regenwaterput. Is dat te laag? Dan schakelt u vlot om door een aantal afsluiters te bedienen.

U maakt het zich nog gemakkelijker door het systeem automatisch te laten reageren op het peil van de regenwatertank. Let er wel op dat drinkwater niet ongemerkt kan terugvloeien naar de regenwaterput. Voor u het weet gaan grote hoeveelheden drinkwater verloren via de overloop van de tank. Met een zeer hoge waterrekening tot gevolg.

Zorg er ten slotte voor dat de onderbreking in overeenstemming is met de technische voorschriften.


Schakel om door middel van een tussenreservoir

Plaats een tussenreservoir om te wisselen tussen het gebruik van regen- en drinkwater. Daarvoor moet u wel een pomp installeren of het gebruikspunt boven het tussenreservoir plaatsen. In gespecialiseerde zaken vindt u voorgemonteerde stellen van onderbrekingstanks en pompen.

Zorg ervoor dat de vrije uitloop van de leiding niet lager is dan 4 cm. En dat de afvoer van de overloop niet rechtstreeks verbonden is met de afvoerleiding – behoud minstens 2 cm tussenruimte.

In de handel vindt u pompinstallaties die de aanzuigleidingen van de pomp automatisch overschakelen op een tussenreservoir dat zich vult met leidingwater. Zulke installaties moeten goedgekeurd zijn door Belgaqua.